Από το 1955 ένα να από τα παλιότερα καταστήματα γραβατών με τεράστια ποικιλία / SINCE 1955, ONE OF THE OLDEST TIE SHOP WITH MASSIVE COLLECTION