Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον χώρο των γεωργικών, δασικών, κηπευτικών μηχανημάτων, αντλιών, γεννητριών ρεύματος, εργαλείων και ανταλλακτικών