ΠΑΙΔΙΚΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡ. 1956/ CHILDREN WEAR- ESTABLISH 1956