Η Π. Πελεκάνος & Σία ΟΕ είναι μια εταιρεία με 50+ χρόνια ιστορίας στον εμπορικό χώρο. Ιδρύθηκε το 1967./ P. Pelekanos & Co is a company with 50+ years history in the commerce. Founded in 1967.