Το πιο παλιό γλυκοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. / The oldest sweetshop in the center of Athens.