Από το 1978 με τους ίδιους στόχους. Ποιότητα στο βιβλίο, φιλικότητα στην εξυπηρέτηση και σωστές τιμές.