Από το 1978 με τους ίδιους στόχους. Ποιότητα στο βιβλίο, φιλικότητα στην εξυπηρέτηση και σωστές τιμές. / Since 1978 with the same goals. Quality books, friendliness in the service and the low price.