Δημιουργήθηκε το 1978 στην ιστορική περιοχή της Πλάκας, ακριβώς δίπλα από τη Μητρόπολη Αθηνών